Oprindelsesstatus - oversigt påkrævet dokumentation

I forbindelse med udførsel og indførsel af varer skal varens oprindelsesstatus ofte dokumenteres, men der er forskellige krav til hvilke dokumenter, der skal benyttes - få overblik her.

Told rød
10 apr. 24

Begrundelsen kan ligge i EUs præferenceaftaler (aftaler om toldnedsættelse/bortfald) med en række lande og landegrupper, hvor dokumentation er en forudsætning for, at varerne kan opnå toldpræference i bestemmelseslandet, eller det kan skyldes samhandelen med et tredjeland, som det af andre grunde kan være nødvendigt at dokumentere varernes oprindelse overfor.

Der er forskellige krav til, hvilke dokumenter, der skal benyttes til at dokumentere en vares oprindelse ved henholdsvis:

  • varer med præferenceoprindelse

  • varer med ikke-præferenceoprindelse

Varer med præferenceoprindelse

EUR1-certifikatet

Varer med præferenceoprindelse i EU/ aftaleområdet skal ved indførsel til EU/ aftaleområdet dokumentere varens oprindelse med et EUR1-certifikat. Dokumentet kan kun afstemples af statslige myndigheder. I Danmark er det SKAT, der afstempler EUR1-certifikaterne.

Det er en betingelse for at udstede certifikatet, at varen er fremstillet i EU/ aftaleområdet eller har opnået oprindelse efter reglerne der er fastsat i de pågældende præferencearrangementer landene i mellem (proceslisten).

Vil du vide mere?

Bliv medlem af DM&T i dag og få adgang til denne og mange andre artikler, ekspertrådgivning og meget mere.

Bliv medlem Log ind

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Michael Hillmose foto
Michael Hillmose

International chef

97117294

mhi@dmogt.dk

michaelhillmose