DM&T's historie

DM&T er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverforening, men vores rødder strækker sig helt tilbage til 1895.

blå historie

Dansk Mode & Textil er i dag en moderne branche- og arbejdsorganisation for mere end 375 danske livsstilsvirksomheder. Dansk Mode & Textil arbejder dagligt for at styrke og udvikle branchen, således at den enkelte virksomhed fortsat kan skabe vækst, eksport og arbejdspladser til gavn for hele Danmark. Det sker gennem politisk arbejde, interessevaretagelse, netværk, rabataftaler og personlig faglig rådgivning af medlemmerne. Dansk Mode & Textil er en del af Dansk Arbejdsgiverforening, og er dermed overenskomstforhandlende over for fagforeninger og fagforbund. Derudover er Dansk Mode & Textil medlem af den europæiske sammenslutning af mode- og tekstilforeninger EURATEX. Dansk Mode & Textil har en lang historie, som strækker sig tilbage til 1895.

I 1895 grundlagdes Textilfabrikantforeningen, som i sine første fem leveår var kendt under navnet Foreningen af Danske Textilfabrikanter, og det var i en årrække var branchens store arbejdsgiverforening med base i København. Foreningen blev dannet ”til værn for fabrikanternes fælles interesser særlig med hensyn til arbejdsforholdene og som modvægt mod overgreb fra fagforeningernes side,” som det hed sig i den indbydelsesskrivelse, der blev sendt til en række tekstilfabrikanter i hele landet. Initiativtagerne var fabrikanterne Chr. Mogensen, H. Dessau og Meyer fra væveriet Harry Dessau og Co. samt M. Hansen fra Vejle. Textilfabrikantforeningen blev stiftet på en konstituerende generalforsamling den 17. april 1895 i Industripalæet i Odense. Chr. Mogensen blev foreningens første formand. Det er her, det hele begynder, men for at forstå, hvordan Dansk Mode & Textil er blevet til den brancheorganisation, den er i dag, er vi nødt til at foretage nogle nedslag i historien. Nedslag som også inkluderer andre aktører.

I 1920 stiftes Beklædningsindustriens Sammenslutning, som en forening for de danske fabrikanter af beklædning.

I 1937 stiftes Jydsk Tricotagefabrikantforening. Den skifter i 1960 navn til Jydsk fabrikantforening for Tricotage, Textil og Beklædning. Det er i øvrigt Jydsk Tricotagefabrikantforening, som tager initiativ til Jydsk Textilmesse, som afholdes første gang i 1947. Denne lægger grunden til modemesserne, som vi kender dem i dag, og er dermed det første initiativ til en dansk modeuge.

I 1980 fusionerede Jydsk Fabrikantforening med Textilfabrikantforeningen, hvilket skabte den nye organisation Textilindustrien. Siden Anden Verdenskrigs afslutning havde der været forhandlinger mellem de to foreninger, men indtil da havde det ikke været muligt at samle dem. Textilindustrien fortsatte med at have kontor i både Herning og København, men efter fusionen blev den administrative tyngde samlet i Herning, da medlemmerne var rigest repræsenteret i Hammerum Herred.

I 1991 lægges kimen endeligt til én samlende organisation, da Textilindustrien fusionerer med Beklædningsindustriens Sammenslutning, hvilket skabte Textil og Beklædningsindustrien i Danmark.

I 1993 går Textil og Beklædningsindustrien sammen med Bella Center om at drive modemessen Copenhagen International Fashion Fair (CIFF), som foreningen er med til at drive frem til 2009.

I 1997 skifter foreningen navn til Dansk Textil og Beklædning, og navneskiftet varsler også en ny tid, hvor internationaliseringen i høj grad præger branchen som en følge af udflytningen af mange industriarbejdspladser særligt fra beklædningsvirksomhederne. Det ændrer branchen markant og betyder, at Dansk Textil og Beklædning også kommer til at repræsentere handelshuse. Dermed gør man endegyldigt op med udelukkende at være fabrikantforening.

I 2003 etablerer Dansk Textil og Beklædning, som den første danske brancheorganisation, et servicekontor i Kina.

I 2006 åbner Dansk Textil og Beklædning igen kontor i København, men hovedsædet fastholdes i Herning.

I 2009 skifter foreningen navn til Dansk Mode & Textil.

I 2016 overtager Dansk Mode & Textil medlemsorganisationen fra netværksorganisationen Danish Fashion Institute, som fortsætter sit hidtidige virke blot uden medlemsforening.

I 2017 indgår Dansk Mode & Textil en strategisk alliance med Guldsmedebranchen. Aftalen betyder, at Dansk Mode & Textil overtager alle administrative opgaver samt medlemsrådgivning fra Guldsmedebranchen. Alliancen bevidner den glidning, der er sket mellem de kreative brancher gennem årene.

I 2024 overtager Dansk Mode & Textil brancheforeningen Sportsbranchen.dk, og dermed repræsenterer DM&T også de mange danske virksomheder, der er beskæftiget indenfor sportsbranche.