Oprindelse

13 dec. 23

Oprindelsesreglerne for tekstil- og beklædningsprodukter er mere detaljerede end for øvrige varegrupper. Derfor kan man ikke uden videre gå ud fra, at der gælder ens regler for forskellige produkter. Læs her, hvordan du bestemmer oprindelsen på dine varer.

Oprindelsesregler skal fastslå en vares toldmæssige oprindelse med det formål at sætte toldvæsenet i stand til at afgøre, hvilken toldsats varerne skal indfortoldes med ved import til Danmark/EU.

En vares toldmæssige oprindelse er derudover indirekte afgørende for, hvilken geografisk angivelse, der må angives overfor forbrugeren i forbindelse med mærkning af selve varen, for eksempel på etiketter, salgsemballage og lignende.

Oprindelsesreglerne for tekstil- og beklædningsprodukter er mere detaljerede end øvrige varegrupper, og kender man de gældende regler for ét produkt (varepositionsnummer), kan man ikke uden videre gå ud fra, at de samme regler gælder for et andet produkt.

Hovedreglen er, at en vare kan få oprindelse ved at være:

  • fuldt ud fremstillet i det pågældende land. Det vil sige, at der kun er brugt materialer, som er dyrket eller udvundet i det pågældende land

eller

  • tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet i det pågældende land. Det vil sige, at materialer indført fra tredjelande skal være forarbejdet, så de opfylder reglerne i den såkaldte procesliste, der gælder til hver aftale mellem EU og landet (aftaleområdet).

Procesregler

På tekstil- og beklædningsområdet (Kap. 50-63 i Toldtariffen) koncentrerer problemerne sig omkring procesreglerne, der for hver konkret varegruppe fastlægger, hvilke bearbejdninger, der skal være foretaget på en tredjelandsråvare i det pågældende geografiske område, for at varen kan angives med EU-præferenceoprindelse).

Man skulle synes, at begrebet værditilvækst her vil være et relevant punkt. Imidlertid har størrelsen af værditilvæksten ved de enkelte bearbejdningsprocesser ikke nogen selvstændig betydning, men den kan indgå i procesreglen på visse varegrupper.

Oprindelsesgivende processer

Som hovedregel skal der være foretaget 2 oprindelsesgivende processer for at en vare kan få præferenceoprindelse.

Der findes i alt 5 oprindelsesgivende processer:

  • Fremstilling af fibre

  • Spinding af garn

  • Vævning eller strikning af stof

  • Trykning af vævede stoffer, hvis trykningen medfører en værditilvækst på 52,5% i forhold til værdien af det færdigtrykte stof og har været ledsaget af mindst 2 forberedende eller afsluttende behandlinger som vaskeprocessen, blegning og forkrympning

  • Konfektionering og anden fremstilling af færdigvarer i form af syning, svejsning, tufting eller anden form for sammenføjning eller færdiggørelse

Det er vigtigt at notere sig, at processer som farvning, opskæring, sammenlægning og eftersyn, samling i sæt og pakning ikke hver især eller samlet udgør en oprindelsesgivende proces. Disse "handlinger" spiller dermed ikke nogen rolle ved fastlæggelsen af varernes oprindelse. Selve trykkeprocessen har ligeledes kun betydning for de vævede stoffer - ikke for trikotagestoffer.

Præferenceoprindelse og ikke-præferenceoprindelse

EU opererer med to sæt oprindelsesregler: Præferenceoprindelse og ikke-præferenceoprindelse.

Reglerne for præferenceoprindelse gælder for lande, med hvem EU har indgået særlige handelsaftaler, der indebærer en eller anden form for toldbegunstigelse (toldpræference) ved indførsel af varer til EU. Med præference menes kort og godt toldbegunstigelse i form af nedsættelse eller bortfald af told på den pågældende varegruppe (toldpositionsnummer).

Vil du vide mere?

Bliv medlem af DM&T i dag og få adgang til denne og mange andre artikler, ekspertrådgivning og meget mere.

Bliv medlem Log ind

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Michael Hillmose foto
Michael Hillmose

International chef

97117294

mhi@dmogt.dk

michaelhillmose