Arbejdsulykker og erhvervssygdom

Læs, hvordan du forholder dig, hvis uheldet er ude og en medarbejder bliver udsat for en arbejdsulykke.

arbejdsmiljø header
11 dec. 23

Ind imellem rammes virksomheder og medarbejdere desværre af, at en medarbejder kommer til skade i forbindelse med jobbet. Virksomhederne har pligt til at sørge for at arbejdsskader registreres i Arbejdstilsynets elektroniske system til registrering af arbejdsulykker – EASY – som findes på virk.dk. Ligeledes kan en medarbejder være uheldig at blive ramt af en erhvervssygdom.

Det kan være kompliceret at trække en skarp grænse mellem hvad der er en arbejdsulykke og hvad der er en erhvervssygdom. Arbejdsskade er den fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Det er vigtigt at virksomheden tager ved lære af en eventuel arbejdsskade, dvs. en arbejdsulykke/erhvervssygdom, og igangsætter forebyggende indsatser for at undgå flere arbejdsskader.

 Når en medarbejder har været ramt af en arbejdsskade, bør virksomheden derfor gøre følgende:

 • Sikre dataregistrering af arbejdsskaden.

 • Analysere omstændighederne omkring arbejdsskaden.

 • Igangsæt tiltag for at fjerne årsag(er) både midlertidigt og permanent.

 • Undersøg om tilsvarende skade kan opstå andre steder i virksomheden.

 • Hvis tilsvarende problem kan opstå flere steder, skal virksomheden sørge for at løsning implementeres alle steder hvor problemet kan opstå.

Metoder til analyse og løsning:

Virksomheden bør benytte sig af en systematisk proces for at finde frem til årsagen til arbejdsskaden.

 • 5 why (5 hvorfor) – find frem til den/de egentlige årsag(er). Se eksempel nedenfor

 • Arbejdstilsynet har en skabelon – Guide til læring af ulykker – som kan anvendes (se link nedenfor)

Arbejdsulykker versus erhvervssygdomme

Arbejdsulykke: er en pludselig opstået hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til at en medarbejder kommer fysisk eller psykisk til skade. I henhold til arbejdsskadesikringsloven kan en arbejdsulykke også opstå efter en påvirkning som har varet i højst fem dage.

Erhvervssygdom: er en sygdom, som helt eller delvist skyldes påvirkninger i forbindelse med arbejdet gennem kortere eller længere tid.

Eksempel: En rygskade opstået ved et fald er en arbejdsulykke, mens en rygskade ved lang tids arbejde i en forkert arbejdsstilling, er en erhvervssygdom.

Eksempel: En høreskade forvoldt ved en eksplosion, er en ulykke, mens en høreskade forvoldt ved lang tids ophold i et miljø med kraftig støj er en erhvervssygdom.

Eksempel: Et snitsår der giver anledning til infektion med efterfølgende blodforgiftning er en ulykke. Hvis slid på huden, kombineret med kontakt med eksemfremkaldende stoffer medfører eksem, er det en erhvervssygdom.

Anmeldepligtige arbejdsulykker

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker, der medfører uarbejdsdygtighed/fravær i mindst 1 dag udover tilskadekomstdagen, samt ulykker der medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Anmeldelse af en ulykke bliver automatisk sendt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Arbejdstilsynet bruger anmeldelserne i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. AES træffer afgørelse om, hvorvidt ulykken kan anerkendes som en arbejdsulykke efter arbejdsskadesikringsloven. Anerkendes ulykken som en arbejdsulykke vurderer de desuden om der er mulighed for at få godtgørelse for varigt mén.

Anmeldepligtige erhvervssygdomme

En erhvervssygdom er en sygdom som helt eller delvist skyldes påvirkninger fra arbejder igennem kortere eller længere tid.

Arbejdsskadesikringsloven definerer de sygdomme der kan anerkendes som erhvervssygdomme.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde konstaterede eller formodede erhvervssygdomme.

Arbejdstilsynet har en masse materiale liggende på deres hjemmeside om arbejdsulykker, forebyggelse mv. se f.eks. nedenfor:

Vejledninger omkring arbejdsskade: https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejdsskader/

Arbejdsskader i tal: https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/arbejdsskader/

Anmeldelse af arbejdsskade: https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/anmeldelse-ulykker-arbejdsskadesikringsloven-1629/

Fasthold din medarbejder på arbejdspladsen: https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/sygefravaer/godt-tilbage-til-jobbet/saadan-fastholder-virksomheder-medarbejdere-der-har-haft-en-arbejdsskade/

Firmaarrangementer og arbejdsskader: https://at.dk/spoergsmaal-svar/u/ulykke-personalearrangementer/

Arbejdsulykker: https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/arbejdsulykker/

Hvad sker der hvis du rammes af en arbejdsulykke?: Hvad sker der, når du får en arbejdsskade? | AES.dk

Erhvervssygdomme: https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/erhvervssygdomme/

Forebyggelse af arbejdsskade – små virksomheder: https://at.dk/regler/at-vejledninger/forebyggelse-arbejdsulykker-smaa-virksomheder-f-0-4/

 Ordforklaring – Arbejdsskader: Arbejdsskader: Ordforklaringer - Arbejdstilsynet (at.dk)

Analyse af arbejdsulykker: Metode til analyse af arbejdsulykker - Arbejdstilsynet (at.dk)

5 Why

Problem – vi har for mange uheld på lageret

 • Hvorfor nr. 1 – for ringe opmærksomhed fra medarbejderne

 • Hvorfor nr. 2 – medarbejderne mangler uddannelse

 • Hvorfor nr. 3 – medarbejderne mangler kendskab til at arbejde sikkert

 • Hvorfor nr.4 – det går for hurtigt med at få dem i produktion når nye medarbejdere ansættes

 • Hvorfor nr. 5 – vi har for travlt og oversælger kapaciteten.

Løsning – afsæt tid til uddannelse af medarbejderne og bedre afstemning af ordreindtag og kapacitet.

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Jette Lindgaard portræt
Jette Lindgaard

Miljø- og bæredygtighedschef

97117216

jl@dmogt.dk

jette-lindgaard-5a86894