Toldværdi

13 dec. 23

Mange virksomheder risikerer at betale for meget i told, hvis de ikke kender toldreglerne godt nok. Betaler din virksomhed for meget? Få et overblik her.

Toldværdien er den værdi, som bruges ved beregning af told ved indførsel af varer til EU. Toldværdien danner grundlaget for beregning af tolden (oftest en procentdel af denne værdi) og danner samtidig også grundlag for beregning af importmomsen.

En vares toldværdi er som hovedregel transaktionsværdi. Transaktionsværdien er den faktiske pris, der er betalt eller skal betales for varen, dvs. fakturaværdien.

Reduktion af toldværdien

Der er forskellige muligheder for at reducere en vares toldværdi og dermed det grundlag hvormed tolden skal beregnes, og ofte benyttes disse muligheder ikke optimalt af virksomhederne.

Blandt andet kan man holde leveringsomkostningerne i EU, indkøbsprovision, kvotacharge og vareprøver udenfor toldgrundlaget. Og man kan i visse tilfælde lægge en faktura fra et tidligere salgsled til grund.

Leveringsomkostninger i EU

Ved leveringsomkostninger forstås omkostninger til varens transport og forsikring samt omkostninger ved lastning og håndtering af de indførte varer.

Leveringsomkostninger der påløber efter indførselsstedet - det vil sige, efter at varen er ført ind i EU´s toldområde - medregnes ikke ved opgørelsen af toldværdien. Det er udelukkende de omkostninger, som kan henføres til før indførselsstedet i EU´s toldområde, som skal medregnes i toldværdien.

Vil du vide mere?

Bliv medlem af DM&T i dag og få adgang til denne og mange andre artikler, ekspertrådgivning og meget mere.

Bliv medlem Log ind

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Michael Hillmose foto
Michael Hillmose

International chef

97117294

mhi@dmogt.dk

michaelhillmose

Rikke Mynster Johansen portræt
Rikke Mynster Johansen

Advokat, handelsjura og told

97117222

rmj@dmogt.dk

rikke-mynster-johansen-91bb384