Persondata - HR

DM&T giver dig svar på dine spørgsmål vedrørende persondatareglerne i HR-relaterede sammenhænge.

Persondata rød
18 apr. 24

Indsigtsret: Hvad betyder denne formulering: ”…hvis hensynet til private interesser overstiger hensynet til medarbejderens interesser”?

Formuleringen ses ofte i diverse persondatapolitikker og fremgår også dels af DM&T’s forslag til tillæg til ansættelseskontrakten og dels af DM&T’s forslag til intern persondatapolitik. Typisk står der følgende: Medarbejderen kan få indsigt i sine oplysninger, dog ikke hvis hensynet til private interesser overstiger hensynet til medarbejderens interesser. Formuleringen er udtrykt for, at en medarbejder eller anden registreret person ikke kan få indsigt i alle oplysninger om vedkommende. Indsigtsretten er nemlig begrænset ifølge persondatalovens § 22, der siger, at hvis private interesser vejer tungere end medarbejderens interesse, så kan personoplysninger undtages fra indsigtsretten. Det følger af bemærkningerne til loven, at følgende kan undtages – bemærk at det kun er eksempler: 1. Oplysninger, som vil indebære, at virksomhedens forretningsgrundlag, forretningspraksis eller know-how derved vil lide væsentlig skade. 2. Interne vurderinger af, hvorvidt virksomheden på basis af foreliggende oplysninger vil indgå et kontraktforhold, ændre et bestående kontraktforhold, stille særlige vilkår for fortsættelse, eventuelt helt opsige et kontraktforhold og lignende tilfælde. 3. Notater og lignende, der indeholder vurderinger af, hvorvidt der er udsigt til, at en bestemt retssag mod en kunde kan vindes, eller et internt notat i en sag, der påpeger mulige tegn på, at en kunde har forsøgt at udøve forsikringssvig overfor et forsikringsselskab eller forsøgt at unddrage sig forpligtelsen i medfør af en lånekontrakt. Som sagt er ovenstående kun eksempler og kan til dels godt overføres til personaleadministration. Interne vurderinger af en medarbejder vil derfor umiddelbart være omfattet af nr. 2 ovenfor og forventes derfor at blive undtaget fra indsigtsretten.

Må arbejdsgiveren overvåge de ansattes brug af internettet?

Såfremt arbejdsgiveren indsamler logningsdata om medarbejderens adfærd på nettet, er dette omfattet af Persondataforordningen.

Vil du vide mere?

Bliv medlem af DM&T i dag og få adgang til denne og mange andre artikler, ekspertrådgivning og meget mere.

Bliv medlem Log ind

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

NEW Jan hartmann Rømer portræt
Jan Hartmann Rømer

Advokat, HR & Agentforhold

97117234

jhr@dmogt.dk

janhartmannroemer

DM&T-JANUAR-2020224115
Lars Schandorff

Overenskomstchef og advokat

97117236

ls@dmogt.dk

larsschandorff