EU og arbejdsmiljø

Forstå hovedpunkterne i EU's arbejdsmiljøstrategi, som gælder for 2021-27 og skal sikre arbejdstageres sundhed og sikkerhed. Målet med arbejdsmiljøstrategien er at beskytte arbejdstagerne bedst muligt på sundheds- og sikkerhedsområdet

Arbejdsmiljø gul
21 maj 24

EU har i slutningen af juni 2021 offentliggjort en ny arbejdsmiljøstrategi gældende for perioden 2021-2027. Målet med arbejdsmiljøstrategien er at beskytte arbejdstagerne bedst muligt på sundheds- og sikkerhedsområdet. Arbejdsmiljøstrategien er ambitiøs og relevant da arbejdsmarkedet er under hastig forandring. Der er fokus på at foregribe og håndtere forandringer og forbedre forebyggelsen af arbejdsulykker og sygdom samt dernæst at øge beredskabet mod eventuelle fremtidige sundhedskriser.

Covid-19-pandemien, digitalisering og grøn omstilling betyder hidtil usete ændringer i forhold til arbejdets karakter: hvordan arbejder vi og hvor arbejder vi? Formålet med strategien er at mobilisere EU-institutionerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter omkring disse nøgleprioriteter. Det er vigtigt for EU-OSHA at være med til at fremme en forebyggelseskultur på arbejdspladser i og uden for EU.

Covid-19 pandemien har vist at arbejdsmiljø og sikkerhed er af afgørende betydning for at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed for vores samfunds funktion og for kontinuiteten i kritiske og sociale aktiviteter. Det har ført til at EU har opdateret den strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Strategien indeholder de vigtigste foranstaltninger, der er nødvendige, for at forbedre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i de kommende år.

Strategien har fokus på tre tværgående mål:
  1. Håndtering af ændringer forårsaget af grønne digitale og demografiske overgange.

  2. Ændringer i det traditionelle arbejdsmiljø

  3. Forbedring og forebyggelse af ulykker og sygdomme amt øget forberedelse til eventuelle fremtidige kriser.

Vil du vide mere?

Bliv medlem af DM&T i dag og få adgang til denne og mange andre artikler, ekspertrådgivning og meget mere.

Bliv medlem Log ind

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Jette Lindgaard portræt
Jette Lindgaard

Miljø- og bæredygtighedschef

97117216

jl@dmogt.dk

jette-lindgaard-5a86894