Rammeaftale om erhvervsforsikringer: Topdanmark

Rammeaftalen med Topdanmark sikrer medlemmer den størst mulige sikkerhed kombineret med økonomiske og administrative fordele. Aftalen dækker bredt og indeholder en attraktiv overskudsdeling.

Topdanmark logo final CMYK
14 mar. 24

I gennemsnit har tekstil- og beklædningsvirksomheder, der er forsikret gennem aftalen, fået en tilbagebetaling på mere end 12%

Dansk Mode & Textils aftale med Topdanmark sikrer medlemsvirksomhederne den størst mulige sikkerhed kombineret med økonomiske og administrative fordele. Aftalen er en rammeaftale, hvor de enkelte virksomheder er frit stillet med hensyn til deltagelse.

For at kunne indgå i aftalen skal virksomheden placere alle sine forsikringer – bortset fra eventuelle livs- og pensionsforsikringer – i Topdanmark. Forsikringerne vil – i den takt de tegnes hos Topdanmark – indgå i aftalen.

Individuelle løsninger

De enkelte medlemsvirksomheder inden for Dansk Mode & Textil har naturligvis individuelle behov for dækninger, ligesom virksomhedernes risikoforhold vil være forskellige. Topdanmark tilbyder derfor at udarbejde en analyse af forsikringsbehovet på grundlag af et interview med Dem og en efterfølgende grundig teknisk gennemgang af virksomheden. På baggrund af analysen ”skræddersys” så den forsikringsplan og forsikringspolitik, De ønsker at følge i Deres virksomhed.

Professionel rådgivning

Topdanmarks stab af assurandører og ingeniører er til enhver tid parat til at yde Dem en professionel rådgivning, både hvad angår udførelsen af den aftalte forsikringspolitik og ajourholdelsen heraf.

Derudover giver vi assistance i enhver skadesituation, og sidst men ikke mindst medvirker vi i det skadeforebyggende arbejde. I den forbindelse skal vi nævne, at Topdanmarks center for skadeforebyggelse – Top Center – vil være til rådighed efter nærmere aftale.

Underforsikringsgaranti

En underforsikringssituation kan få katastrofale følger for virksomheden. Topdanmark tilbyder derfor at lade sine ingeniører medvirke til registrering og værdifastsættelse af virksomhedens maskiner og inventar, og med denne vurdering som grundlag aftales en dækning, som indeholder en garanti mod underforsikring.

En forudsætning for underforsikringsgarantien er, at forsikringssummen jævnligt ajourføres i et samarbejde mellem Dem og Topdanmark. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring kan også tilknyttes på favorable vilkår.

Overskudsdeling

Der foretages årligt en beregning af forløbet – skader opgjort i forhold til præmieindbetalinger. Såfremt der er tale om et overskud, tilbagebetales en nærmere aftalt andel heraf til virksomhederne i ordningen. Der vil ikke blive efteropkrævet, hvis opgørelsen viser et underskud, ligesom tab fra tidligere år ikke vil blive fremskrevet.

Der har været overskud i alle år bortset fra to siden 1986, hvor Topdanmark og Dansk Mode & Textil indgik samarbejdsaftalen med overskudsdeling. I gennemsnit har tekstil- og beklædningsvirksomheder, der er forsikret gennem aftalen, fået en tilbagebetaling på over 12 %.

Vil du vide mere?

Bliv medlem af DM&T i dag og få adgang til denne og mange andre artikler, ekspertrådgivning og meget mere.

Bliv medlem Log ind

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Jan Zacho portræt
Jan Zacho

Økonomidirektør

97117207

jza@dmogt.dk

jan-zacho-a698323