Rammeaftale: Njord Law Firm

Dansk Mode & Textil har indgået en samarbejds- og rabataftale med en af landets førende advokater, nemlig advokat og Partner Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Law Firm.

njord-law-firm
14 mar. 24

Aftalen indeholder følgende fordele for DM&T's medlemmer og serviceabonnenter:

  • Njord Law Firm yder 15 % rabat på alle juridiske ydelselser inden for handelsagentforhold- og forhandlerforhold til DM&T's medlemmer og serviceabonnenter.

  • Førelse af retssager i både byret, landsret og Højesteret.

  • DM&T’s medlemmer og serviceabonnenter kan inden debitering påbegyndes kontakte Njord Law Firm for indledende uforpligtende drøftelser uden beregning.

  • Udmeldte medlemmer/serviceabonnenter af DM&T er ikke berettiget til at benytte denne rabataftale. Ved igangværende sager kan debiteringer efter udmelding ikke ske med rabat efter denne aftale.

  • Njord Law Firm har pligt til at besvare alle henvendelser fra medlemmer/serviceabonnenter, men har ret til at henvise til tredjepart i særlige tilfælde, fx ved inhabilitet. I så fald opnås ovennævnte rabat ikke.

  • Det er en forudsætning for aftalen, at advokat Jeppe Brogaard Clausen er ansvarlig advokat på de sager, der henvises til Njord Law Firm. Sagerne kan dog konkret behandles af både ansatte advokater og advokatfuldmægtige. Såfremt Jeppe Brogaard Clausen ophører med at være tilknyttet Njord Law Firm, kan DM&T ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

  • DM&T’s medlemmer og serviceabonnenter er berettiget til at modtage ovenstående rabat indtil rabataftalen mellem DM&T og Njord Law Firm måtte ophører. Såfremt et medlem eller serviceabonnent har indgået aftale om juridisk bistand forud for denne aftales ophør, og Njord Law Firm endnu ikke har færdiggjort arbejdet, fratager det ikke medlemmets/serviceabonnentens ret til rabatten for den resterende del af sagen.

Vil du vide mere?

Bliv medlem af DM&T i dag og få adgang til denne og mange andre artikler, ekspertrådgivning og meget mere.

Bliv medlem Log ind