Rammeaftale: Dansøe Forsikringsmæglere

Dansk Mode & Textil har indgået samarbejdsaftale med Dansø Forsikringsmæglere om uvildig rådgivning i forsikringsforhold, hvor medlemmer af Dansk Mode & Textil kan få en professionel gennemgang af deres nuværende forsikringsprogram og kan få et bud på, hvordan et forsikringsprogram kan se ud.

dansoe logo-300x109
14 mar. 24

Dansø Forsikringsmæglere har stor erfaring med mode- og tekstilbranchen og servicerer allerede i dag mange af DM&Ts medlemmer med brancherettet rådgivning i risici og følgende afdækning med forsikring.

Dansø Forsikringsmæglere er landsdækkende og står for høj kvalitet, 100% uvildighed, hurtige svar tider og kompetent rådgivning, hvilket er noget, som er afgørende for DM&Ts valg af samarbejdspartnere.

Dansø Forsikringsmæglere kan være behjælpelig med varetagelse af alle forsikringsmæssige forhold ved særskilt aftale mellem Dansø Forsikringsmæglere og DM&Ts medlem, hvor Dansø Forsikringsmæglere kan tilbyde følgende ydelser:

Forsikringsanalyse, hvor
 • Dansø Forsikringsmæglere udarbejder i samarbejde med virksomhedens ledelse en risikoanalyse og forsikringsplan for virksomheden

 • Dansø Forsikringsmæglere udarbejder på grundlag heraf forslag til forsikringsdækning inkl. eventuelle forslag til risikobegrænsende tiltag

 • Dansø Forsikringsmæglere implementerer efter aftale eventuelle dækningsændringer i det bestående forsikringsdækning

Udbud af forsikringer, hvor
 • Dansø Forsikringsmæglere udarbejder udbudsmateriale og indhenter forsikringstilbud fra forsikringsselskaber efter aftale med virksomhedens ledelse

 • Dansø Forsikringsmæglere analyserer indkomne tilbud og opstiller overskueligt sammenligningsgrundlag

 • Dansø Forsikringsmæglere rådgiver virksomhedens ledelse i forbindelse med beslutning om forsikringsleverandører

 • Dansø Forsikringsmæglere gennemfører implementering af forsikringsløsninger i de valgte forsikringsselskaber

Administration, herunder almindelige policespørgsmål og hjælp ved skader, hvor
 • Dansø Forsikringsmæglere forestår den løbende administration og kvalitetskontrol af forsikringsporteføljen, hvor al korrespondance med forsikringsselskaberne sker gennem Dansø Forsikringsmæglere

 • Dansø Forsikringsmæglere sikrer sammen med virksomhedens ledelse, at den etablerede forsikringsdækning løbende ajourføres og tilpasses virksomhedens udvikling

 • Dansø Forsikringsmæglere informerer løbende virksomhedens ledelse om nyheder og ændringer på forsikringsmarkedet

 • Dansø Forsikringsmæglere rådgiver og assisterer i forbindelse med anmeldelse af forsikringsskader og i forbindelse med kvalitetssikring af forsikringsselskabernes skadesbehandling

 • Forsikringsskader behandles ved direkte kontakt mellem virksomheden og forsikringsselskaberne

 • Alle økonomiske transaktioner mellem virksomheden og forsikringsselskaberne foregår direkte mellem disse og ikke gennem Dansø Forsikringsmæglere

DM&Ts medlemmer har altid mulighed for at ringe til Dansø Forsikringsmæglere og få et godt råd, en vurdering af en skade eller øvrige forsikringsrelaterede spørgsmål – ganske gratis – også selvom man ikke har indgået samarbejdsaftale med Dansø Forsikringsmæglere.

Se mere om selve aftalen her.

Kontaktoplysninger:

Mail: dmogt@dansoe.dk, tlf. 97 25 27 95

www.dansoe.dk

Kontaktperson: Forsikringsmægler Michael Andersen

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Jan Zacho portræt
Jan Zacho

Økonomidirektør

97117207

jza@dmogt.dk

jan-zacho-a698323