Tekstilbranchen rykker på de cirkulære målsætninger

Tidligere på sommeren gjorde Det Frivillige Sektorsamarbejde om Tekstiler status over indsatsen for at nå en række cirkulære målsætninger. Der er gjort betydelige fremskridt, og det skyldes i høj grad samarbejdet, hvis man spørger Socialdemokratiets klimaordfører Lea Wermelin. Hun efterlyser ny en national handlingsplan.

Header artikel grøn
9 jul. 24

Det Frivillige Sektorsamarbejde om Tekstiler har gjort status på indsatsen for at nå ambitiøse cirkulære mål, og der foreligger nu en datarapport, som viser betydelige fremskridt inden for forskellige aspekter af cirkularitet. Rapporten viser også, at der stadig er en del udfordringer for at nå de mål, som blev defineret, da samarbejdet blev etableret i august 2022.

Data is king

Forperson i sektorsamarbejdet, CEO i Aiayu, Maria Glæsel ser det som et vigtigt skridt at have fået udarbejdet en baseline og første måling.Det er meget vigtigt, at vi har fået identificeret og indsamlet korrekt data. Det har været en krævende og udfordrende øvelse, der har givet et indblik i, hvor langt vi er med de opsatte målsætninger. Med målingen kan vi justere og opsætte nye tiltag, siger hun.Hun understreger, at vi for at nå målene netop har brug for den form for samarbejde, som sektorsamarbejdet handler om - nemlig nogle fælles og helt konkrete mål om at nedbringe klimabelastning og miljøaftryk.Maria Glæsel glæder sig over, at de deltagende virksomheder har opnået resultater, der viser, at der kan forbedres.

Det er godt at se, at nogle af de fokuspunkter, vi har defineret, rent faktisk også viser sig at være noget, hvor der kan rykkes på, siger hun.Det har krævet benhårdt arbejde, blandt andet fordi tekstilbranchen er kendetegnet ved mange underleverandører, der ikke har tradition for og ofte ikke værktøjerne til at opsamle og videregive data.

Vi kan rykke os

Klimaordfører, Lea Wermelin (A) anerkender den danske tekstil-branche for at være god til at skabe design og produkter.Men vi kan kun lykkes med at skabe en mere grøn produktion, hvis vi samarbejder og ser videre end materialer og produktionsmetoder, siger hun. For som det er nu, producerer og forbruger vi tøj i alt for høj fart, og jeg håber et næste skridt kan være en national handlingsplan, siger hun.

Cirkulære forretningsmodeller lever allerede

Sektorsamarbejdet har opsat tre mål, der hver repræsenterer en særlig udfordring: cirkulære forretningsmodeller, cirkulært design og brugen af genanvendte tekstilfibre. På alle tre områder har arbejdet gennem to år båret frugt.Over halvdelen af underskriverne i sektorsamarbejdet arbejder aktivt med initiativer, der sigter mod at forlænge produkters levetid gennem blandt andet reparationsydelser, gensalgsinitiativer og forbrugeruddannelse. Disse initiativer kan være med til at fremme holdbarhed, reducere affald og understøtter den cirkulære økonomi.Gensalget drives først og fremmest af NGO’er og peer-to-peer-platforme, mens den øvrige branche trods flere gode initiativer stadig har til gode at rapportere indtjening på gensalg.Forperson i arbejdsgruppen Cirkulære Forretningsmodeller, Thomas Østergaard-Geisler, Create2STAY, ser det som vigtigt, at aktørerne i branchen tjener penge, samtidig med at de medvirker til at begrænse brugen af materialer.Samlet set prøver vi at skabe et økosystem, der kan reducere den forøgelse, der ville være i produktionen, hvis vi fortsatte den lineære adfærd, siger han.

Virksomheder tager cirkulært design alvorligt

Over halvdelen (51%) af de deltagende virksomheder engagerer sig i cirkulære designprincipper og 30% har formaliseret disse i praksis. Desuden har 73% af underskriverne vedtaget materialestrategier, der stemmer overens med målet om mere cirkularitet.

Ifølge forperson i arbejdsgruppen Cirkulære Designprincipper, Kristina Vigen, Sports Group Denmark, er virksomhederne i sektorsamarbejdet blevet klogere på, hvilken agenda de skal arbejde med på tværs af branchen.

Det er afgørende for virksomheder at arbejde med designguides og derigennem tænke cirkularitet ind fra starten. En stor del af et produkts cirkularitet besluttes i designfasen, og derfor er vi i denne arbejdsgruppe engageret i at udvikle en guide, der gør det nemmere for virksomheder at implementere, siger hun.

Genanvendelse af tekstilfibre har taget et spring

Genanvendelse af tekstilfibre er et af de områder, hvor underskriverne i sektorsamarbejdet har opnået de mest bemærkelsesværdige resultater. Genanvendte tekstilfibre udgør nu 944 ton mere end i 2022. Det svarer til 8,34% og er en stigning på 68% sammenlignet med 2022.

Fiber-til-fiber (recirkulerede tekstilfibre) udgør 11,12% af de samlede genanvendte tekstilfibre og er steget fra 136 til 260 tons – en stigning på 92%. Målet for genanvendte tekstilfibre er, at alt tøj og tekstiler fra danske virksomheder i 2030 skal bestå af mindst 40% genanvendt materiale, herunder mindst 10% genanvendt direkte fra tekstilfibre (fiber-til-fiber).

Arbejdsgruppen “Genanvendte Tekstilfibre” har arbejdet på nye måder at source materialer på.

Skiftet i sourcing er en udfordring, der ikke kan løses af den enkelte virksomhed. Branchen er nødt til at gøre en kollektiv indsats, som i sektorsamarbejdet. Analyse- arbejdet i arbejdsgruppen har vist, at det er muligt at opnå 40% genanvendte tekstilfibre i materialeporteføljen. En forudsætning for det videre arbejde er den baseline, der er fastlagt, og som er meget nødvendig for at kunne måle fremskridtene.

Med den første datarapport fra sektorsamarbejdet har vi vist, at der er en vilje fra underskriverne til at indhente den nødvendige data, selv om det er meget svært, siger CEO i Lifestyle & Design Cluster, Betina Simonsen. Den cirkulære omstilling kræver samarbejde på tværs og med sektorsamarbejdet har vi en rigtig god platform til hjælpe hinanden, få talt om det som lykkedes, og det som er svært.

Se hele data-rapporten her

Læs mere om sektorsamarbejdet her

Fakta om sektorsamarbejdet

I august 2022 annoncerede den daværende danske miljøminister, Lea Wermelin, oprettelsen af et sektorsamarbejde mellem ministeriet, ti virksomheder og tre

organisationer. Formålet var at engagere en bredere del af den danske mode- og tekstilindustri i at forfølge fælles cirkulære mål inden 2030. I dag er initiativet udvidet til cirka 60 virksomheder, og nye deltagere tilslutter sig løbende.