Efter stor DM&T indsats ændres reglerne for udenlandske modeller

Sammen med Dansk Arbejdsgiverforening har DM&T længe arbejdet for at skabe bedre muligheder for, at udenlandske modeller lettere kan arbejde under Copenhagen Fashion Week. Takket være den indsats er en ny udlændingebekendtgørelse, der indeholder en fritagelse for modeller, trådt i kraft.

SS24-CopenhagenFashionWeek-SkallStudio-Backstage-@tonyamatyu crop
Af Simon Hansen - sh@dmogt.dk - 7 Jun 24

Under tidligere udgaver af Copenhagen Fashion Week er der opstået situationer, hvor udenlandske modeller har oplevet store kvaler med at komme til København og arbejde. Det gjaldt særligt for britiske modeller efter brexit. Modellerne har skullet have arbejdstilladelse, selvom de kun har skullet opholde sig i København i få dage. Det fik DM&T til at gå ind i sagen, og sammen med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har man i næsten to år arbejdet intenst på at få ændret reglerne. Det er nu lykkedes, og den 1. juni trådte en ny udlændingebekendtgørelse i kraft. Den fritager for kravet om arbejdstilladelse i kortere perioder.

”Jeg er meget glad for, at vores hårde arbejde i kulissen har båret frugt. Copenhagen Fashion Week er en vigtig international modeuge, og derfor har de hidtidige regler været enormt frustrerende, fordi de gjorde det svært at udleve ambitionerne, når det kommer til internationale modeller. Derfor er vi meget tilfredse med, at reglerne er blevet lempet, for en international modeuge skal også kunne præsentere internationale modeller,” siger Thomas Klausen adm. direktør i DM&T og bestyrelsesformand i Copenhagen Fashion Week. Han roser i samme ombæring DA for det gode samarbejde om at få skabt de nødvendige ændringer.

Den 1. juni 2024 trådte den ny udlændingebekendtgørelse i kraft, og den indeholder som nævnt en ny fritagelsesregel for modeller. Derudover indeholder den nye bekendtgørelse en ændring af varigheden for medfølgende families opholdstilladelse på erhvervsområdet.

Det betyder den nye fritagelsesregel

Den nye fritagelsesregel betyder, at man som udlænding, eller såkaldt tredjelandsstatsborger, der skal arbejde som professionel model i Danmark, kan arbejde i kortere perioder uden en arbejdstilladelse. Det er et krav, at udlændingen skal arbejde i forbindelse med virksomheders afholdelse af væsentlige og internationale modeshows eller modemesser.

Ifølge de nye regler er det muligt at arbejde i Danmark i op til tre adskilte arbejdsperioder af op til i alt tre dages varighed inden for en periode på 180 dage.

Det er desuden et krav, at man kan indrejse og opholde sig lovligt i Danmark, enten fordi man er statsborger i et visumfrit land, eller fordi man har fået udstedt et visum med henblik på at bruge den nye fritagelsesregel.

Thomas Klausen ser frem til, at udenlandske modeller nu får lettere adgang til Copenhagen Fashion Week.

”Men skal ikke underkende værdien af at have internationale topmodeller på den københavnske catwalk. Det tiltrækker en stor international interesse, og det understreger, at København er en vigtig, international modemetropol. Den position glæder jeg mig over, at vi nu kan fastholde og udbygge,” siger han.

Foto: Tonya Matyu for Copenhagen Fsahion Week

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Thomas Klausen foto
Thomas Klausen

Adm. direktør

97117233

tk@dmogt.dk

thklausen