Arbejdstidsregistrering i Tyskland

I denne artikel giver advokat Lars Kjellsson fra det dansk/tyske advokatfirma advores en status på arbejdstidsregistreringsreglerne i Tyskland.

Header artikel rød
28 feb. 24

Arbejdstidsregistrering har tradition i Tyskland. En undersøgelse fra ”Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin” fra 2021 viser, at de fleste arbejdstageres arbejdstid bliver registreret. Kun 21% af de adspurgte arbejdstagere angav, at deres arbejdstid ikke blev registreret.

I september 2022 afgjorde den øverste tyske domstol i sager om arbejds- og ansættelsesret (Bundesarbeitsgericht), at alle arbejdstagere har pligt til at registrere deres arbejdstid. Før afsigelsen af denne dom, havde det kun været lovpligtigt at registrere arbejdstid på over otte timer om dagen samt arbejde på søn- og helligdage.

I Tyskland er det derfor allerede nu lovpligtig at tidsregistrere, og advores advokater anbefaler derfor:

  • At man etablerer et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system til registrering af al arbejdstid, og

  • At man dokumenterer start og slut tidspunkt af dagligt arbejde samt pauser.

På baggrund af dommen fra 2022 foreligger der på nuværende tidspunkt et udkast til ændring af den tyske lov om arbejdstid. Det er endnu ikke klart om - og i givet fald hvornår - det konkrete lovforslag bliver behandlet i Forbundsdagen, og hvilke ændringer der følger heraf.

Dog forventes det, at følgende punkter bliver relevant:

  • Obligatorisk tidsregistrering som udgangspunkt for alle arbejdstagere

  • Meget begrænsede undtagelser som følge af overenskomst, for eksempel til arbejdstagere med en høj grad af selvstændighed

  • Registrering af arbejdstid skal være systematisk og som udgangspunkt digital

  • Forpligtelsen til registrering af arbejdstid er arbejdsgiverens ansvar – selvom medarbejderen forpligtes til at registrere sin arbejdstid

  • Tidsregistreringen er uafhængig af arbejdsstedet – især også ved arbejde på hjemmearbejdspladsen

  • Tillidsbaseret arbejdstid fortsat mulig

  • Forpligtelsen til at opbevare arbejdstidsdokumentation i mindst to år

  • Bøder ved overtrædelse af forpligtelsen til at dokumentere arbejdstid eller hvis efterspurgt arbejdstidsdokumentation ikke leveres til tilsynsførende myndighed.

Vi anbefaler at holde øje med det nuværende lovforslag, men også at leve op til de krav som forbundsarbejdsrettens dom allerede nu har fastlagt for arbejdstidsregistrering.

Har du konkrete spørgsmål, hvordan din virksomhed kan leve op til nu gældende regler for arbejdstidsregistrering i Tyskland, så kan du kontakte advores' eksperter i tysk ansættelsesret, som kan hjælpe med alle spørgsmål inden for arbejdstidsregistrering samt andre arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål.

Lars Kjellsson

Rechtsanwalt, Partner / Rechtsanwalt med speciale i arbejdsret

Advores 2022 08 30 Lars RetouchV01 WEB
Logo-advores-AR